o nas

IMG_3500


Kreujemy, zarządzamy, organizujemy spotkania ludzi nauki, biznesu i kultury. Organizowane przez nas spotkania stają się wydarzeniami i pozostają na trwałe w pamięci ich uczestników.  Kongresy, zjazdy naukowe, konferencje, sympozja, gale, spotkania biznesowe, wydarzenia i uroczystości specjalne, tzw. „gala events” to tylko niektóre z projektów zrealizowane z sukcesem przez nasz zespół.

Przejrzysta metodyka działania, dostęp do najnowszych technologii i trendów  w organizacji, komunikacji i zarządzaniu projektami, przyjazny sposób finansowania usług gwarantują udane spotkanie i osiągnięcie wyznaczonych celów: organizacyjnych, merytorycznych i biznesowych.


Posiadamy  doświadczenie w dedykowanym „serwisie kongresowym”, obejmującym wybrane obszary zarządzania:

  • programem kongresu,
  • marketingiem,
  • sponsoringiem,
  • rejestracją i obsługą uczestników,
  • rezerwacjami hotelowymi,
  • programem towarzyszącym,
  • wystawami i targami i wieloma innymi.

Zapytaj nas o szczegóły